ĐẠI LÝ SUBARU LONG BIÊN
Địa chỉ: Số 5 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, TP. Hà Nội
Hotline: 0976566469
Email: buingoctuong1991@gmail.com
Website:  subarulongbien.info